ماه ششم
در اين قسمت، روي توانايي‌هاي عمده‌اي که بايد يک شيرخوار 6 ماهه داشته باشد و اگر آنها را کسب نکرده باشد، در معرض خطر پيشرفت اختلالات تکاملي است بحث مي‌شود
بازی های کودک شش ماهه
توانمندیهای کودک شش ماهه
ماه هفتم
شروع غذای كمكی، از پایان ماه ششم است كه اولین غذایی كه به كودك می دهیم، فرنی است. در این مطلب برنامه غذایی كودك در 7 ماهگی به همراه طرز تهیه غذای كودك ذكر شده است كه امیدوارم مادران محترم با مطالعه مطلب قبل و مطالب آتی بطور دقیق برنامه تغذیه كودك را تا یك سال اجرا كنند.
بازی های کودک هفت ماهه
تغذیه کودک هفت ماهه
ماه هشتم
بعد از يادگيری اينكه چگونه اشياء را بردارد، كودک هشت ماهه تان ممكن است زمان زيادی را تنها برای دست به دست كردن اسباب بازيها يا چيدن چيزها دركنار هم صرف كند.او همچنين ممكن است شروع كند به ارتباط دادن كلمات با اشياء و در اين زمان است كه می توان برای كمك به يادگيری او از كتاب ها، بازی ها و اسباب بازی های ساده ای كه كلمات و صداها را معرفی می كنند استفاده كرد.
توانمندیهای کودک هشت ماهه
بازی های کودک هشت ماهه
تغذیه کودک هشت ماهه