ماه دوم زندگی فرزند دلبند شما
ماه اول ماه سوم

هفته پنجم
در هفته پنجم، کودک شما هنگام بازی و یا وقتی به روی او لبخند می زنید، ممکن است به شما لبخند بزند. نوزاد شما به احتمال زیاد سر خود را برای پاسخ دادن به صداهای مختلف می چرخاند و احتمالا وقتی او را بر روی شکم بخوابانید می تواند سر خود را برای مدت طولانی تری بالا نگه دارد. اگر کودک دلبندتان نمی تواند کارهای فوق را انجام دهد، به یاد داشته باشید که همه نوزادان مانند هم نیستند، هر کودک روند رشد ویژه ای دارد.

هفته ششم
در هفته ی ششم، کودک شما صداهایی به غیر از صدای گریه را تولید می کند. کودکان در ماه دو یا سه ماهگی غان و غون می کنند. توانایی روی شکم خوابیدن در این هفته تغییرات چشمگیری دارد، زیرا برای اولین بار، کودک شما ممکن است خودش را به کمک دست هایش به سمت بالا بکشد. در هفته ی ششم، روند رشد او بسیار قابل توجه خواهد بود، پس از دیدن رشد کوچولوی دلبندتان نهایت لذت را ببرید

هفته هفتم
در این هفته تغیرات شیرینی در رفتار کودکتان شکل میگیررید به شما پیشنهاد میکنیم با ما همرا باشید تا نحوه برخورد درست با این اتفاقات شیرین را به شما اموزش دهیم

هفته هشتم
کوچولوی زیبای شما دو ماهه شده است. مغز نوزاد در طول سه ماه اول حدود پنج سانتیمتر رشد میکند. در این مرحله، طبیعی است که کودکتان هوا را ببلعد و گاز پس دهد، اما اگر میزان گاز بیش از اندازه باشد باعث آزار شما و کودکتان خواهد شد. با مواردی که در ادامه بیان می شود، می توانید به کودکتان در این زمینه کمک کنید تا او هوای کمتری را ببلعد و گاز بیشتری را بیرون دهد.