ماه سوم زندگی فرزند دلبند شما
ماه دوم ماه چهارم

هفته نهم
کودک شما از مرز دو ماهگی گذشته است. احتمالا در این هفته اولین خنده نوزادتان را خواهید شنید. اولین خنده او ممکن است بعد از صبح بخیر گفتن یا لبخند شما باشد. اگر کودک شما در این هفته نخندید، نامید نشوید؛ بسیاری از نوزادان در انتهای سه ماهگی برای اولین بار می خندن

هفته دهم
در هفته ی دهم، کودکتان اجتماعی تر می شود؛ می خندد و غان و غون می کند. اگر جغجغه را بالای سر او بگیرید، احتمالا سعی می کند آن را بگیرد و با تکان دادنش صدا تولید کند، نتیجه این کارها برای خودش خنده دار است. به خاطر داشته باشید که هر کودک روند رشد ویژه ای دارد، و نوزاد شما ممکن است برای انجام تمام این کارها به زمان بیشتری نیاز داشته باشد. راه های جالب و ایمنی برای بازی کردن با نوزاد وجود دارد. شما می توانید از ابزارهایی مانند جغجغه، توپ و عروسکهای انگشتی استفاده کنید.

هفته یازدهم
در هفته ی یازدهم، کودک شما ممکن است قادر باشد تا سرش را برگرداند که به شما نگاه کند، آن هم زمانی که صدای شما را می شنود. همچنین ممکن است در موقعیت آزاد و نشسته، قادر باشد تا سرش را ثابت و در راستای بدنش نگه دارد. اگر چه تغذیه با شیر

هفته دوازدهم
کودکتان روز به روز شاداب تر و بازی گوش تر می شود! در هفته دوازدهم صدای خنده ی نوزاد بلند تر می شود. او حتی می تواند خود را روی پاهایش نگه دارد و بایستد (البته با کمک شما). مراقب باشید و نگذارید زیاد از شما دور شود چون هنوز به کمک شما احتیاج دارد.