ماه چهارم زندگی فرزند دلبند شما
ماه سوم ماه پنجم

هفته سیزدهم
کودکتان روز به روز تنومند تر می شود و به نظر می رسد که می تواند تعادلش را حفظ کند و با صدای بلند بخندد. درهفته ی سیزدهم با او در مورد اسباب بازی های مورد علاقه اش صحبت کنید و آنها را در معرض دیدش قرار دهید تا به آنها ضربه بزند.

هفته چهاردهم
باور می کنید که کوچولوی شما وارد چهارماهگی شده است؟ او با گفتن اره و آه صداهای کوتاه می سازد. کودکتان حالا حتی قادر به کشیدن اشیاء کنارش نیز هست. او متوجه حضورتان در اتاق می شود، و موقع بیرون رفتن از اتاق گریه می کند. لبخند ش هم دراین زمان زیباتر می گردد

هفته پانزدهم
حالا دیگر تجربه های زیادی کسب کرده اید، مثل پوشک عوض کردن، حمام دادن و غذا دادن به نوزاد. شما حتی می دانید که هر کدام از صداهای نوزاد چه معنایی دارد.

هفته شانزدهم
کاری که همه ی پزشکان به محض ویزیت کودک در این سن انجام می دهند، چک کردن وزن و قد کودک است. آنها میزان رشد کودک را ثبت می کنند، تا میزان رشد طبیعی او را چک کنند. چرا که منحنی رشد کودک از سایز فعلی آن مهم تر است. نقص کودک موقعی مشخص می شود که روند رشد کودک کم تر از حد انتظار باشد.