ماه ششم زندگی فرزند دلبند شما
ماه پنجم ماه هفتم

توانايي‌هاي ضروری کودک 6 ماهه
در اين مقاله، روي توانايي‌هاي عمده‌اي که بايد يک شيرخوار 6 ماهه داشته باشد و اگر آنها را کسب نکرده باشد، در معرض خطر پيشرفت اختلالات تکاملي است بحث مي‌کنيم. هر کودکي که تا سن 6 ماهگي، يکي از 14 ويژگي زير را داشته باشد، نيازمند بررسي‌هاي بيشتري از سوي پزشکان براي ارزيابي وضعيت تکاملي است

اسباب بازی های متناسب ماه ششم
تعجب كردن، سعی كردن، راه حل پيدا كردن .خيلی چيزها از طريق بازی كردن كشف می شوند و در حدود شش ماهگي است كه كودک می فهمد ميتواند كارهایی را انجام دهد و به اين ترتيب همه چیز تغییر می كند.در اينجا اسباب بازيها و بازي هايي را براي شش ماهه ها پيدا می كنيد كه فرصت های خوبی را برای كشف، يادگيری و فعاليت بچه ها فراهم ميآورند.