ماه هفتم زندگی فرزند دلبند شما
ماه ششم ماه هشتم

تغذیه كودك در ماه هفتم
شروع غذای كمكی، از پایان ماه ششم است كه اولین غذایی كه به كودك می دهیم، فرنی است. در این مطلب برنامه غذایی كودك در 7 ماهگی به همراه طرز تهیه غذای كودك ذكر شده است كه امیدوارم مادران محترم با مطالعه مطلب قبل و مطالب آتی بطور دقیق برنامه تغذیه كودك را تا یك سال اجرا كنند.

اسباب بازی مناسب کودک و نوزاد 7 ماهه
كودک هفت ماهه در ابتدای مسير حرف زدن است و نياز دارد ياد بگيرد كه صداها ، كلمات را تشكيل می دهند، كلمات به يكديگر وصل می شوند تا جمله ها ساخته شوند و جمله ها با يكديگر تركيب می شوند تا داستان ها به وجود بيايند. بنابراين تا می توانيد با او صحبت كنيد و در زمان بازی هم با او حرف بزنيد تا بيشتر تشويق شود.