ماه هشتم زندگی فرزند دلبند شما
ماه هفتم ماه نهم

توانايي‌هاي ضروری کودک 8 ماهه
شما به هشت ماهگی رسیده اید. منتظر بعضی تغییرات رشدی بزرگ در چند ماه بعد باشید.

اسباب بازی های متناسب ماه هشتم
بعد از يادگيری اينكه چگونه اشياء را بردارد، كودک هشت ماهه تان ممكن است زمان زيادی را تنها برای دست به دست كردن اسباب بازيها يا چيدن چيزها دركنار هم صرف كند.او همچنين ممكن است شروع كند به ارتباط دادن كلمات با اشياء و در اين زمان است كه می توان برای كمك به يادگيری او از كتاب ها، بازی ها و اسباب بازی های ساده ای كه كلمات و صداها را معرفی می كنند استفاده كرد.

تغذیه متناسب ماه هشتم
بهترین زمان شروع غذای كمكی در بچه های سالم پایان 6 ماهگی،یعنی ابتدای هفت ماهگی است و رعایت ترتیب مصرف در غذاهای كمكی از اهمیت خاصی برخوردار است