ماه نهم زندگی فرزند دلبند شما
ماه هشتم ماه دهم

توانايي‌هاي کودک 9 ماهه
از این سن کودک می تواند با گرفتن دست به پایه ی میز خود را بالا بکشد و بایستد تا خودش را به توپ روی میز برساند.

اسباب بازی های متناسب ماه نهم
نوزاد شما تغييرات بسياری را تجربه خواهد كرد و عشق و محبت زياد از طرف شما او را تشويق می كند كه به سمت موفقيت هاي بيشتر حركت كند. اسباب بازی هایی كه به حركات كودک پاسخ داده و به او جايزه هاي جالب می دهند كمک زيادي به او مي كنند.

نگرانی های متناسب ماه نهم
با توانايي‌هايي که بايد کودک شيرخوار 9 ماهه‌تان داشته باشد و اگر آنها را کسب نکرده باشد در معرض خطر پيشرفت اختلالات تکاملي است، آشنا شويد