اطلاعات بارداری هفته به هفته شما

عکس های جالب و خارق العاده از وضعیت رشد جنین شما

توضیحات هفته اول

هفته اول
هفته دوم
هفته سوم
هفته چهارم
ماه اول
فرزند شما در حال حاضر یک جنین است که شامل دو لایه از سلول ها است که تمامی اجزا و جوارح در آن در حال شکل گیری است
هفته پنجم
هفته ششم
هفته هفتم
هفته هشتم
ماه دوم
بچه شما به اندازه یک لوبیا قرمز است و به طور مداوم در حال حرکت است. انگشتان او کم کم در حال مشخص شدن هستند
هفته نهم
هفته دهم
هفته یازدهم
هفته دوازدهم
ماه سوم
بجه شما در حال حاضر در حدود 8 سانتیمتر است و وزن آن نیز در حدود 30 گرم است. انگشتان او کاملا مشخص هستند
هفته سیزدهم
هفته چهاردهم
هفته پانزدهم
هفته شانزدهم
ماه چهارم
بجه شما در حال حاضر در حدود 13 سانتیمتر و وزن آن در حدود 140 گرم است. اسکلت بندی آن از حالت لاستیکی غضروف مانند به سمت سفت شدن (استخوان) می رود.
هفته هفدهم
هفته هجدهم
هفته نوزدهم
هفته بیستم
ماه پنجم
ابروها و پلک کودک شما در حال درامدن هستند. بجه شما در حال حاضر بیشتر از 25 سانتیمتر قد دارد
هفته بیست و یکم
هفته بیست و دوم
هفته بیست و سوم
هفته بیست و چهارم
ماه ششم
وزن بچه شما به 650 گرم می رسد.چین های پوست بدن کودک کم کم در حال از بین رغتن هستند و بدن کودک در حال حجم گیری است
هفته بیست و پنجم
هفته بیست و ششم
هفته بیست و هفتم
هفته بیست و هشتم
ماه هفتم
در حال حاضر وزن کودک شما حدود 1 کیلو و 350 گرم و طول آن در حدود 38 سانتیمتر است. او می تواند چشمان خود را باز و بستع کند و همچنین می تواند منبع نور را دنبال کند.
هفته بیست و نهم
هفته سی ام
هفته سی و یکم
هفته سی و دوم
ماه هشتم
در حال حاضر وزن کودک شما حدود 2 کیلو و 150 گرم است.بدن او شکل گرفته و برجستگی های بدن او شکل گرفته است.شش های او به خوبی رشد کرده اند.
هفته سی و سوم
هفته سی و چهارم
هفته سی و پنجم
هفته سی و ششم
ماه نهم
میانگین طول بچه بالای 48 سانتیمتر است و وزن آن در حدود 3 کیلو و 170 گرم است اما این مقادیر برای کودکان مختلف بسیار متفاوت است.
هفته سی و هفتم
هفته سی و هشتم
هفته سی و نهم
هفته چهلم


نظر
نام

ایمیل

نظرات بینندگان